PROFESIONALITA

kvalita, spolehlivost

   

       Společnost VIVA Corporation s.r.o. je rychle se vyvíjející společnost, která si našla za 10 let svoje stabilní místo na trhu.

     Její hlavní náplní podnikání je výrobní činnost v oblasti strojírenství, hlavně ocelové konstrukce, potrubní rozvody, montáž, opravy, svařování, rekonstrukce energetických a ostatních strojně-technologických zařízení, stavební činnost, reklamní činnost, marketing a obchodní činnost.

     Záměrem společnosti VIVA Corporation s.r.o. je nadále posilovat pozici VIVA Corporation s.r.o. na českém trhu a v zahraničí. Proto se společnost v první řadě soustřeďuje na poskytování kvalitních služeb.

     Aby byl tento obchodní záměr společnosti proveditelný, společnost zřetelným způsobem posiluje zavádění nových divizí na trh. V současné době společnost pracuje ve čtyřech divizích a to: divize strojírenství, divize stavebnictví, divize obchodní činnosti, divize reklamní agentury.

     Obchodní profil společnosti VIVA Corporation s.r.o. dnes rovnoměrně zahrnuje klientela fyzických osob, malé a středně velké podniky, korporátní klientela. 

     Společnost vlastní certifikáty ISO 9001:2008, 1090-1:2009 + A1 


     Cílem společnosti je neustále vytváření kvalitního jména a fungování společnosti, která bude poskytovat kvalitní služby a servis naším klientům, což je naší prioritou.

     

     *